Polityka jakości

Najważniejszym zadaniem HANYANG POLSKA Sp. z o. o., producenta wyrobów z tworzyw sztucznych jest troska o dostarczenie klientowi wyrobów wysokiej jakości, funkcjonalnych, wytworzonych po optymalnych kosztach, spełniających wymagania prawne i przynoszących wymierne efekty finansowe naszej firmie. Za miarę zadowolenia naszych klientów uznajemy dynamikę wzrostu sprzedaży naszych wyrobów.

Aby osiągnąć zamierzone cele:

  • Deklarujemy spełnienie przepisów prawnych oraz wymagań klienta.
  • Stosujemy zasadę zarządzania firmą poprzez jakość, ciągłe doskonalenie systemu jakości: monitorowanie, pomiar, doskonalenie procesów w celu zwiększenia wydajności i efektywności Organizacji.
  • Dyrektor Zarządzający inspiruje działania w kierunku tworzenia autentycznego zaangażowania wszystkich pracowników w sprawy jakości, przyjmując odpowiedzialność każdego pracownika za jakość wykonywanych przez siebie prac.
  • Nasz personel stale podnosi kwalifikacje, aby sprostać stawianym zadaniom; niezbędna motywacja osiągana jest na drodze takiego zarządzania, aby każdy z pracowników utożsamiał swój sukces osobisty z sukcesem Firmy.
  • Prowadzimy ścisłą współpracę z naszymi dostawcami i wspólnie dążymy do osiągnięcia zamierzonych celów.

DOSKONALIMY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z NORMAMI ISO 9001:2015

Czynimy starania w kierunku ciągłego doskonalenia naszych procesów i wyrobów tak, aby spełniać wymagania i oczekiwania naszych klientów, a nasza działalność nie była szkodliwa dla środowiska.

Polityka jakości HYP PL – pdf