Polityka energetyczna

Firma Hanyang Polska zobowiązuje się do ciągłej poprawy efektywności wykorzystywania energii i unikania strat energii.

Zakres tej polityki obejmuje wszystkie nasze budynki i obiekty.

Naszym celem jest zmniejszenie całkowitego zużycia energii po uwzględnieniu zmian w działalności, pogodzie i innych istotnych czynnikach, zarządzając ciągłym doskonaleniem poprzez cele i działania.

Zobowiązujemy się do zapewnienia środków na:

  • wdrożenie w przyszłości systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001:2011
  • planowanie i wdrażanie niezbędnych projektów i programów
  • monitorowanie naszej efektywności energetycznej
  • finansowanie i wdrażanie fizycznych projektów udoskonalania efektywności energetycznej

Podejmujemy się przeprowadzić działania uświadamiające pracowników lub szkolenia, które mogą być wymagane w realizacji poprawy Efektywności Energetycznej.

Zobowiązujemy się rozważać koszty energii w cyklu życia dla wszystkich nowych projektów wewnętrznych.

Każdy pracownik ma indywidualny obowiązek pomagać w spełnieniu wymogów niniejszej polityki.

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą wspierać nasze cele i aktywnie współpracować, aby pomóc nam w ich realizacji.

Niniejsza polityka ma zostać przekazana wszystkim pracownikom, wewnętrznym i zewnętrznym stronom zainteresowanym, oraz umieszczona w widocznym miejscu we wszystkich naszych lokalizacjach.

Dyrektor Dong Ook Sohn

Świdnik, 01.09.2013